เครฟิชมหาชัยครั้งที่ 4 วันที่ 28มกราคม2561 - Crayfish-TH กุ้งเครฟิช แหล่งข้อมูลและตลาดซื้อขายเครฟิช

เครฟิชมหาชัยครั้งที่ 4 วันที่ 28มกราคม2561


#คนชอบเดินสายประกวดกุ้ง!! #เชิญงานนี้เลย #เคฟิชมหาชัยครั้งที่4#28มกราคม2561#จัดแบบให้ใจกันไปเลย #บอกชัดเจนทุกเรื่อง #ทั้งเกณฑ์การตัดสิน #เกณฑ์การให้คะแนน #ประกาศให้ทราบทั่วกันแล้วนะครับ #การแบ่งแพทเทิร์น #และ #ข้อกำหนดของแพทเทิร์น #ที่สนามประกวดของเครฟิช #มหาชัย

1.#แพทเทิร์นสีเต็ม
2.#แพทเทิร์นสีเต็มเปิด
3.#แพทเทิร์นด่างขาวมากกว่า50%
4.#แพทเทิร์นด่างขาวน้อยกว่า50%
5.#แพทเทิร์นด่างวัว
6.#แพทเทิร์นด่างหัวหลิว
7.#แพทเทิร์นด่างหัวอินทรี
8.#แพทเทิร์นด่างหัวเหยี่ยว
9.#แพทเทิร์นด่างปีกผีเสื้อ
10.#แพทเทิร์นด่างหัวตันโจ
11.#แพทเทิร์นด่างหัวไม้ขีด
12.#แพทเทิร์นด่างอวตาลหรือยีนฟอก
13.#แพทเทิร์นด่างก้ามสีตัวขาว
14.#แพทเทิร์นด่างคีโอพัฒตราหรือหัวมงกุฎ
15.#แพทเทิร์นด่างลายไฟ
16…….
#ข้อกำหนด#คำจำกัดความของแต่ละแพทเทิร์น
1.#แพทเทิร์นสีเต็ม กำหนดว่า กุ้งต้องมีหนวดสีขาวทั้ง6เส้น ก้ามสีต้องเต็มมีหนามขาวหรือหนามไม่มีสีได้ กลางหัวมีรูปYมีสีได้ ไม่มีสีได้ หัวตั้งแต่กรีสีต้องเต็มมาถึงคอ แก้มมีสี2สีได้เว้นแก้มขาว หลังจากคอถึงข้อหาง สีต้องเต็มทุกข้อ ข้างลำตัวมีสีขาวเป็นแถวสลับดำจากช่วงคอลงมาหาง ชายล่างมีสี ขาทั้ง8ขา ขาขาวได้ ขาสีเต็มได้ ขาลายแมงมุมได้ ข้อหางมีสีไม่มีสีได้หางสีต้องครบทั้ง5ดอก
2.#แพทเทิร์นสีเต็มเปิด กำหนดว่ากุ้งต้องมีหนวดสีขาวทั้ง6เเส้น ก้ามมีสีได้ ไม่มีสีก็ได้ หัวตั้งแต่กรีถึงคอสีต้องเต็ม แก้มสีต้องเต็ม สีหลังเป็นปื้ินยาวลงมาหาง หรือขีดหรือปล้อง ลักษณะเป็นVยาว ลงมาถึงหาง ข้างตัวซ้ายขาวมีแถบสีขาวเปิดขึ้นมาหลังเท่ากันทั้ง2ข้าง ชายล่างมีได้ ไม่มีสีก็ได้ ขาทั้ง8ขา ขาขาวได้ ขาสีเต็มได้ ลายแมงมุมได้ หางมีสีหรือไม่มีสีได้ ดูบาลาน์สวยงาม
3.#แพทเทิร์นด่างขาวเกิน50% (มีไว้เพื่อกุังที่จัดเข้าแพทเทิร์นที่มีอยู่ไม่ได้ จะได้มีที่ประกวดได้)แต่กำหนดว่า กุ้งที่สีขาวทั้งตัวโดยรวมต้องมากกว่า50% หนวดต้องมีสีขาวทั้ง6เส้น ทุกส่วนมีสีเป็นจุด ปื้น ขีด หางมีสีได้ ไม่มีสีได้ ดูบาลานซ์สวยงาม
4.#แพทเทิร์นด่างขาวน้อยกว่า50% (มีไว้เพื่อให้กุ้งที่จัดเข้าแพทเทิร์นที่มีิอยู่ไม่ได้ จะได้มีที่ประกวดได้) กำหนดว่า กุ้งที่มีสีขาวทั้งตัวโดยรวมน้อยกว่า50% หนวดต้องสีขาวทั้ง6เส้น ทุกส่วนมีสีเป็น จุด เปี้อน ขีด หางมีสีเต็มได้ ด่างได้ ดูบาลานซ์สวยงาม
5.#แพทเทิร์นด่างว้ว กำหนดว่า หนวดทั้ง6 เส้นต้องเป็นสีขาว จุดสีลักษณะเป็น ปื้น กลม ลี แผนที่ ต้องมีขนาดใหญ่อย่างน้อย1เซนติเมตรขึ้นไป มีอย่างน้อย2จุด ที่หัวและลำตัว ส่วนอื่นจะมืสืไม่มีสีได้ ขาขาวไ้ด้ ขาสีเต็มได้ ขาลาลายแมงมุม หางมีสีหรือไม่มีสีก็ได้ ดูบาลานซ์สวยงาม
6.#แพทเทิร์นด่างหัวหลิว กำหนดว่า หนวดทั้ง6เส้นต้องเป็นสีขาว ก้ามมีสีได้ ไม่มีสีได้ หัวตั้งแต่กรีถึงคอต้องขาวปลอด ตัวเป็นสีเต็มได้ ด่างได้ ขาทั้ง8ขา ขาขาวได้ ขาสีเต็มได้ ขาแมงมุมได้ หางมีสีได้ ไม่มีสีได้ ดูบาลานซ์สวยงาม
7.#แพทเทิร์นด่างหัวอินทรี กำหนดว่า หนวดทั้ง6เส้นต้องเป็นสีขาว ก้ามมีสีได้ ไม่มีสีได้ หัวตั้งแต่กรีต้องขาวปลอดมาถึงรูปvของหัวส่วนบน หัวส่วนล่างถึงคอสีต้องเต็ม แก้มสีเต็ม 2สีได้เว้นสีขาว ตัวมีสีเต็มไปถึงข้อหาง ขาทั้ง8ขา ขาขาวได้ สีเต็มได้ ลายแมงมุมได้ หางมีสีได้ ไม่มีสีได้ ดูบาลานซ์สวยงาม
8.#แพทเทิร์นด่างหัวเหยี่ยว กำหนดว่า หนวดทั้ง6เส้น ต้องเป็นสีขาว ก้ามมีสีได้ ไม่มีสีได้ กรีติดสีลงไปเสมอตา หัวต้องขาวปลอดมาถึงรูปV ของหัวส่วนบน หัวส่วนล่างถึงแก้มสีต้องเต็ม 2สีได้ เว้นสีขาว ตัวมีสีเต็มไปจนถึงข้อหาง ขาทั้ง8ขา ขาวได้ สีเต็มได้ ลายแมงมุมได้ หางสีได้ ไม่มีสีได้ ดูบาลานซ์สวยงาม
9.#แพทเทิร์นด่างปีกผีเสื้อ กำหนดว่า ก้ามมีสีได้ ไม่มีสีได้ หัวต้องมีรูปปีกผีเสื้อหรือโบว์ทั้งสีทึบหรือสีโปร่งใน แก้มต้องขาว ตัวมีสีได้ ไม่มีสีได้ ขาทั้ง8ขา ขาวได้ สีเต็มได้ ลายแมงมุมได้ หางมีสีได้ ไม่มีสีได้ ดูบาเลนซ์สวยงาม
10.#แพทเทิร์นด่างหัวตันโจ กำหนดว่า หนวดทั้ง6เส้นต้องเป็นสีขาว ก้ามมีสีได้ ไม่มีสีได้ หัวตั้งแต่กรีถึงคอมีสีได้ ไม่มีสีได้ หัวมีจุดสีลักษณะกลมตรงกลางของรูปYของส่วนหัวพอดี มีขนาดเส้นผ่าศูนย์1เซนติเมตรขึ้นไป ตัว หลัง มีสีได้ ไม่มีสีได้ขาทั้ง8ขา ขาขาวได้ ขามีสีได้ ขาแมงมุุมได้ หางมีสีได้ ไม่มีสีได้ ดูบาลานซ์สวยงาม
11แพทเทิร์นด่างหัวไม้ขีด กำหนดว่า หนวดทั้ง6เส้นต้องเป็นสีขาว ก้ามมีสีได้ ไม่มีสีได้ หัวตั้งแต่กรีถึงคอต้องมีสีเต็ม ตัวต้องมีสีขาวปลอดไปถึงข้อหาง ขาทั้ง8ขา ขาวได้ สีเต็มได้ ลายแมงมุมได้ หางมีสีได้ ไม่มีสีได้ ดูบาลานซ์สวยงาม
12.#แพทเทิร์นด่างอวตาลหรือยีนฟอก กำหนดว่า หนวดทั้ง6เส้น ต้องเป็นสีขาว หัวสีเป้นจุดชีดๆจางๆคล้ายๆยีนฟอกดูเลอะๆเทอะๆ ก้ามมีสีได้ ไม่มีสีได้ ตัวมีสีได้ ไม่มีสีไดั ขาทั้ง8ขา ขาวได้ สีเต็มได้ ลายแมงมุมได้ หางมีสี ดูบาลานซ์สวยงาม
13.#แพทเทิร์นด่างก้ามสีตัวขาว กำหนดว่า หนวดทั้ง6เส้น ต้องเป็นสีขาว ก้ามมีสีเต็มได้ สีด่างได้ หัว ตัว สีขาวปลอด ขาทั้ง8ขา สีขาวได้ สีเต็มได้ ลายแมงมุมได้ หางมีสีได้ ไม่มีสีได้ ดูบาลานซ์สวยงาม
14.#แพทเทิร์นด่างคีโอพัฒตราหรือหัวมงกุฏ กำหนดว่า หนวดทั้ง6เส้น ต้องเป็นสีขาว ก้ามมีสีได้ ไม่มีสีได้ หัวส่วนบนมีสีเต็มตั้งแต่รอยยักVไปจนถึงปลายกรี หัวส่วนล่างมีสีขาวปลอดเริ่มจากรูปVไปถึงคอ รวมไปถึงแก้มทั้ง2ข้าง ตัวเป็นมีสีเต็มได้ ด่างได้ ขาทั้ง8ขา สีขาวได้ สีเต็มได้ ลายแมงมุมได้ หางมีสีได้ ไม่มีสีได้ ดูบาลานซ์สวยงาม
15.#แพทเทิร์นด่างลายไฟ กำหนดว่า หนวดทั้ง6เส้น ต้องเป็นสีขาว ก้ามมีสีได้ ไม่มีสีได้ สีที่หัวมีลักษณะคล้ายเปลวไฟ ตัวมีสีได้ ไม่มีสีได้ ขาทั้ง8ขา ขาวได้ สีเต็มได้ ลายแมงมุมได้ หางมีสีเต็มได้ ด่างได้ ดูบาลานซ์สวยงาม
#หัวข้อเกณฑ์ให้คะแนน ข้อละ10 คะแนน
1.#ความสมบูรณ์ของหนวดตอหนวดมีสีได้ หนวดต้องสีขาวทุกเส้น มีครบทั้ง6เส้น หนวดหลักยาวเท่ากันทั้ง2ข้าง สมส่วน ไม่ตัดแต่งไม่คตไม่งอ ไม่ขาด ยาวพริ้วสลวย
2.#ความสมบูรณ์ของก้าม##ก้ามที่มีสีขาวถือสมบูรณ์ ก้ามครบ เท่ากัน ไม่ผิดรูป สี จุด มาร์ค คมชัด บาลานซ์เท่ากันทั้ง2ข้าง
3.#ความสมบูรณ์ของขา #ขาสีขาวถือว่าสมบูรผณ์ ต้องไม่ผิดรูป ขาครบ สี จุด มาร์ค มีความบาลานซ์ของสีที่ขา ทั้ง8ขา
4.#ความสมบูรณ์ของหาง# ต้องไม่ฉีกขาด แหว่ง สี จุด มาร์ค คมชัด #สีเต็ม #สีเต็มเปิด ต้องครบ5ดอก #ด่าง จะมีหรือไม่มีก็ได้ แต่ถ้ามีต้องบาลานซ์ สวยงาม
5.#ความสมบูรณ์ของหัว#(ต้อง สมส่วน จุด สี มาร์ค คมชัด บาลานซ์ สวยงาม
6.#ความสมบูรณ์ของตัว#ต้องสมส่วน จุด สี มาร์ค คมชัด บาลานซ์ สวยงาม
7.#ความสมบูรณ์ของตวามแข็งแรงและความสง่า# ต้องมีความสมส่วน เคลื่อนไหว ร่าเริง ไม่งอตัวเวลาเดิน มีปฎิกริยาเช่น ชูก้ามสู้ ดีสตัวหนี ตอบสนองเวลากรรมการเขี่ย
8. #ความยากง่าย #ของแพทเทิร์น สี จุด มาร์ค ที่เกิดขึ้นได้ยาก มีน้อย บาลานซ์สมส่วนกันทั้งตัว
9.#ความสมบูรณ์ของแพทเทิร์น #ความชัดเจน ตรงตามลักษณะที่กำหนดไว้ ให้มากที่สุด
10.#ความสมบูรณ์ของสี#ต้องมีความแข็มของสี ความคมชัดของ มาร์ค จุด สี ความเงางามของสีชัดเจน

 

ที่มา : สนอง กล่อมประเสริฐ

Comments

comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *