กุ้งก้ามแดง เกรด A B C D คืออะไร - Crayfish-TH กุ้งเครฟิช แหล่งข้อมูลและตลาดซื้อขายเครฟิช

กุ้งก้ามแดง เกรด A B C D คืออะไร


“กุ้งก้ามแดง เกรด A B C D” คืออะไร ?

บางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าในหลายๆพื้นที่ของโลกของเรา มีการสร้างมาตรฐานราคาด้วยเหตุผลของการผลิตอาหารด้วยเงื่อนไขของ “การปลอดสารปนเปื้อนในทุกขั้นตอนการผลิต” // หรือนิยามด้วยชื่อของคำว่า “อาหารออกแกนิก” (Organic Food)

ซึ่งกุ้งก้ามแดงของเราก็สามารถเข้ากระบวนการนี้ได้เช่นกัน ซึ่งหมายถึงราคาที่แพงขึ้นด้วย !!! // โดยกุ้งก้ามแดงในเวลานี้ (มีนาคม 2560***) แบ่งเป็น 4 เกรด ABCD และมีรายละเอียดดังนี้

เกรด A : กุ้งก้ามแดงอินทรีย์ (ชีววิถี) : ราคาประมาณ กก.ละ 2,000+ บาท
โดยจะต้องเลี้ยงในบ่อธรรมชาติ* และใช้อาหารอินทรีย์ปราศจากสารปนเปื้อน(ในทุกขั้นตอนการผลิต)เท่านั้น และห้ามใช้สารเคมีและยาใดๆทั้งสิ้น // โดยบ่อธรรมชาตินั้น เกณฑ์สำคัญจะต้องอ้างอิงธรรมชาติเดิมมากกว่า 45% / เป็นแหล่งน้ำปิด เพื่อป้องกันสารเคมีไหลมาจากที่อื่น (ใช้เจาะน้ำบาดาล หรือขุดบ่อดักน้ำฝนก็ได้) / พื้นที่ต้องไม่ใช้ทำการเกษตรที่มีสารเคมีมาต่ำกว่า 7 ปี / และฟาร์มจะต้องมีการบริหารน้ำที่ดีตามหลัก “ชีววิถี” โดยไม่ปล่อยน้ำทิ้งออกไปสู่ชุมชน // โดยแหล่งที่รับซื้อ จะเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว หรือภัตตาคารเป็นต้น

เกรด B : กุ้งก้ามแดงมาตรฐาน GAP : ราคาประมาณ กก.ละ 1,500 บาท
โดยเลี้ยงบ่อธรรมชาติลักษณะเช่นเดียวกับกุ้งเกรด A ชีววิถี / ต่างตรงที่อาหารที่ใช้สามารถมีค่าปนเปื้อนได้ไม่เกินมาตรฐาน GAP** และสามารถใช้ยาเพื่อบำบัดรักษาโรคกุ้งได้

เกรด C : กุ้งก้ามแดงกึ่งอินทรีย์ : ราคาประมาณ กก.ละ 1,000 บาท
กุ้งเกรดนี้ก็เลี้ยงบ่อธรรมชาติเช่นกัน แต่จะสามารถให้อาหารเม็ด หรืออาหารกระสอบได้ รวมถึง รวมถึงสามารถใช้ยารักษาหรือบำบัดโรคกุ้งได้

เกรด D : กุ้งก้ามแดงอนินทรีย์ : ราคาประมาณ กก.ละ 800 บาท
ไม่มีข้อจำกัดในการเลี้ยง .

โดยเป้าหมายสูงสุดของกุ้งก้ามแดงของไทย ตอนนี้อยู่ที่มาตรฐาน IFOAM ซึ่งมีมาตรฐานรองรับการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำอยู่แล้ว และเป็นมาตรฐานที่กำลังใช้ในกว่า 145 ประเทศทั่วโลก // โดยสามารถยื่นขอใบรับรองได้จาก สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) (ACT)

* บ่อธรรมชาติ จำเป็นต้องมีลักษณะทางธรรมชาติมากกว่า 45% ทั้งพืชคลุมดิน ไม้ยืนต้น ครอบคลุมถึงสัตว์พื้นถิ่นทางธรรมชาติอีกด้วย
** GAP : Good Agriculture Practices : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม
*** ราคาโดยประมาณ จากราคาที่ส่งจริงกุ้งอินทรีย์และอื่นๆ ของสมาคมการค้ากุ้งก้ามแดง ในช่วงมีนาคม 2560

กุ้งก้ามแดง เกรด A B C D

อ้างอิง :
สมาคมการค้ากุ้งก้ามแดง
https://www.facebook.com/TheRedclawCrayfishTradeAssociation/
โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
http://www.chivavithee.egat.co.th/
มาตรฐาน GAP : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
http://www.acfs.go.th/news/docs/acfs_03-08-54-002.pdf
ตรา Organic Thailand : กรมวิชาการเกษตร : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
https://www.moac.go.th/main.php?filename=index2016
สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)
http://www.actorganic-cert.or.th/
ศูนย์เครือข่ายข้อมูลอาหารครบวงจร
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1637/good-agricultural-practice-gap

ที่มา : รูปภาพ – ใสกิ๊ง เครฟิชฟาร์ม
ข้อมูล : อ.ประทีป มายิ้ม Pratheep Mayim (นายกสมาคมการค้ากุ้งก้ามแดง) / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / นส.นลินทิพย์ เพณี (นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ สำนักมาตรฐานสินค้าและระบบคุณภาพ) / สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) / โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน / สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร / ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ / ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นิธิยา รัตนาปนนท์

Comments

comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *